Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, atat in ceea ce priveste cuantumul acestora, cat si modalitatile si esalonarile de plata si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia, inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului.
Cabinetul aplica o politica de stabilire a onorariilor flexibila si negociabila.
Onorariile sunt stabilite in functie de urmatoarele criterii:
  • Natura cazului;
  • Dificultatea cazului;
  • Amploarea sau durata cazului;
  • Timpul si volumul de munca;
Onorariile pot fi:
  • Onorarii orare : sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o suma fixa stabilita prin contract pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o prestam pentru dumneavoastra;
  • Onorarii fixe (forfetare) : se stabilesc printr-o suma fixa globala pentru un serviciu avocatial determinat sau pentru categorii de astfel de servicii avocatiale pe care Cabinetul le presteaza, remuneratia fiind cuantificata la momentul semnarii contractului.
Se pot fixa si onorarii periodice , inclusiv sub forma forfetara.
Onorarii de succes: consta intr-o suma fixa sau variabila (procentuala) stabilita de comun acord cu Clientul si care va fi achitata la atingerea rezultatului propus. Onorariul de succes completeaza onorariul fixat, avand un caracter complementar.

CHELTUIELI

In conditiile in care pentru desfasurarea activitatii profesionale au loc cheltuieli realizate in interesul clientului (taxe, onorarii ale expertilor, cheltuieli de deplasare), cabinetul poate solicita acoperirea acestor costuri externe de catre client in urma acordului dat de catre acesta la semnarea contractului.