Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, atat in ceea ce priveste cuantumul acestora, cat si modalitatile si esalonarile de plata si se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia, inainte de inceperea asistentei si/sau reprezentarii clientului.
Cabinetul aplica o politica de stabilire a onorariilor flexibila si negociabila.
Onorariile sunt stabilite in functie de urmatoarele criterii:
  • Natura cazului;
  • Dificultatea cazului;
  • Amploarea sau durata cazului;
  • Timpul si volumul de munca;

CHELTUIELI

In conditiile in care pentru desfasurarea activitatii profesionale au loc cheltuieli realizate in interesul clientului (taxe, onorarii ale expertilor,cheltuieli de deplasare), cabinetul poate solicita acoperirea acestor costuri externe de catre client in urma acordului dat de catre acesta la semnarea contractului.