ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

Cabinetul va ofera servicii constand in redactare acte si efectuarea tuturor demersurilor ce sunt necesare in vederea constituirii si inscrierii Asociatiei de Proprietari.

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Procedura infiintarii asociatiei de proprietari este reglementata de Legea Locuintei nr. 114/1996, Normele Medologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari