Consultanta, redactari acte, asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor competente in solutionarea litigiilor de dreptul civil.

 • Ascensiune imobiliara artificiala;
 • Constatarea efectuarii unor lucrari cu buna – credinta;
 • Picatura stresinii;
 • Servitute de vedere;
 • Distanta dintre constructii;
 • Obligarea la desfiintarea plantatiilor;
 • Stabilirea servitutii de trecere;
 • Obligarea la drept de trecere pentru utilitati;
 • Obligarea la plata cheltuielilor privind intretinerea bunului comun;
 • Obligatia de a permite accesul pentru efectuarea lucrarilor de conservare;
 • Constatarea dobandirii dreptului de proprietate asupra despartiturii;
 • Restituirea imbunatatilor aduse unui imobil;
 • Constatatea existentei dreptului de uzufruct;
 • Constatarea incetarii contractului de inchiriere;
 • Obligarea nudului proprietar la efectuarea reparatiilor;
 • Obligarea la rambursarea cheltuielilor proprietatii (art. 735 Cod. Civil);
 • Constatarea stingerii uzufructului;
 • Constatarea stingerii servitutii;
 • Rectificare Carte Funciara si notare;
 • Rectificare si intabulare;
 • Uzucapiune extratabulara;
 • Uzucapiune tabulara;
 • Stabilirea liniei de hotar/Granituire;
 • Nulitate absoluta a contractului de vanzare-cumparare cu clauza de uzufruct;
 • Constatarea deschiderii succesiunii;
 • Reductiunea liberalitatilor;
 • Constatarea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor;
 • Anularea renuntarii la mostenire;
 • Revocarea donatiei;
 • Constatarea acceptarii tacite a mostenirii;
 • Nulitatea certificatului de mostenitor;
 • Partajul succesoral;

Raporturi contractuale:

 • Nulitatea contractului de vanzare-cumparare;
 • Contravaloare lipsei folosinta;
 • Obligarea la reducerea pretului contractului de vanzare-cumparare pentru vicii;
 • Pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare;
 • Actiuni in constatatrea intervenirii vanzarii;
 • Evacuare pentru lipsa de titlu;
 • Evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului;
 • Evacuarea temporara a chiriasului – reparatii urgente;
 • Evacuarea chiriasului pentru neplata chiriei;
 • Evacuarea locatarului – purtare care face imposibila convietuirea;
 • Evacuarea chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii;
 • Evacuarea chiriasului ca urmare a intrainarii bunului;
 • Evacuarea toleratului;
 • Evacuarea samavolnicului;
 • Evacuarea pe calea ordonantei presedintiale;
 • Obligarea la incheierea contractului de inchiriere /locatiune;
 • Rezilierea locatiunii pentru neplata chiriei;
 • Raspunderea civila contractuala;
 • Rezolutiunea contractului;
 • Raspunderea civila delictuala;
 • Repararea prejudiciului cauzat de minor pentru fapta ilicita;
 • Repararea prejudiciului cauzat tertilor prin fapta ilicita;
 • Repararea prejudiciului cauzat de lucruri;
 • Repararea prejudiciului cauzat de animale;
 • Repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului;
 • Obligarea locatarului de a aduce bunul in stare initiala;
 • Schimbul obligatoriu de locuinta;
 • Actiuni posesorii;
 • Obligarea la remiterea bunurilor;
 • Obligarea la predarea spatiului inchiriat;
 • Constatarea starii lucrului inchiriat obligarea / autorizarea de reparatii;
 • Asigurarea lucrului inchiriat;
 • Stabilirea modalitatii de folosire a spatiilor din folosinta comuna;
 • Respectarea destinatiei lucrului inchiriat;
 • Actiuni in reintegrare;
 • Plata chiriei;
 • Rezolutiunea contractului de antreprinza;
 • Obligarea la plata comisionului;
 • Obligarea la rambursarea cheltuielilor;
 • Stabilirea termenului de restituire in cazul imprumutului de consumatie;
 • Revocarea contractului de intretinere;
 • Rezolutiunea contractului de intretinere;
 • Constatarea existentei dreptului de retentie;
 • Instituirea sechestrului asigurator pe bunurile mobile ale chiriasului;
 • Constatarea intervenirii prescriptiei;
 • Pretentii;
 • Admiterea creantei asupra averii debitorului;
 • Ridicarea suspendarii actiunilor si valorificarea imediata a bunului;
 • Actiuni in regres;
 • Imbogatire fara just temei;
 • Gestiunea intereselor altei persoane;
 • Repetitiunea/restituirea unei plati nedatorate;

Contestatii si sesizari:

 • Anularea autorizatiei de construire;
 • Contestatie impotriva procesului-verbal de contraventie;
 • Cerere de eliberare titlu de proprietate;
 • Contestatie la executare;
 • Contestatie impotriva Dispozitiei Primarului;
 • Cerere in anulare impotriva dispozitiei de ridicare autoturism;
 • Cerere de divort pe cale administrativa;
Legalizarea si punerea in executare a dispozitivelor hotararilor judecatoresti.
Asistarea clientilor în toate etapele procedurilor de mediere interna si internationala.