INFIINTARE FIRMA

Redactare acte, asistenta juridica si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului si in fata altor autoritati cu privire la obtinerea inregistrarilor si avizelor necesare desfasurii activitatilor comerciale pentru:
 • Persoanele fizice autorizate;
 • Intreprinderile persoana fizice, titulari ai intreprinderilor individuale;
 • Intreprinderile familiale;
 • Societate cu raspundere limitata;
 • Societati in nume colectiv;
 • Societati in comandita simpla;
 • Societati cu raspundere limitata – debutant (SRL: – D);
 • Societati pe actiuni si in comandita pe actiuni;
 • Societate europeana (SE) constituita prin fuziune de catre societatile anonime (prevazute in Anexa 1 la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001);
 • Societate europeana (SE) holding, si societati cu raspundere limitata (prevazute in Anexa II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001);
 • Societate europeana (SE) filiala;
 • Sucursale infiintate de o societate comerciala sau un grup de interes economic cu sediul in Romania;
 • Sucursale infiintate in Romania de catre o societate cu sediul strainatate sau de un grup european de interes economic;

MODIFICARE FIRMĂ

In cursul activitatii pot interveni anumite acte sau fapte care vor duce la modificarea datelor consemnate la Registrul Comertului, chiar din momentul inmatricularii societatii.
Printre aceste modificari se numara si:
 • Denumirea unui profesionist;
 • Emblema;
 • Transformarea formei juridice a unei societati (art. 205 din Legea nr. 39/1990);
 • Transformarea unei societati pe actiuni in societate europeana (SE);
 • Sediul profesionistilor sau a sucursalelor acestora in acelasi judet;
 • Sediul profesionistilor sau a sucursalelor acestora in alt judet;
 • Transferul sediului social al societatii europene (SE) intr-un alt stat membru;
 • Prelungirea duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Reducerera duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Obiectul de activitate ( completare, extindere, reformulare etc);
 • Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 2;
 • Majorarea /Reducerea capitalului social al societatilor comerciale;
 • Transmiterea partilor de interes si partilor sociale la SNC, SCA, SRL, GIE si GEIE;
 • Suspendarea temporara a activitatii /Reluarea activitatii societatilor comerciale;
 • Numire, retragere, revocare, prelungire, incetare mandat (consiliu de administratie, directori, consiliul de supraveghere, directoratul, administratorii , persoanele imputernicite, cenzori, auditori);
 • Alte mentiuni prevazute la pct. 4.6 din cererea de inregistrare aprobata prin Ordinul MJ nr. 1.355/C/2009;
 • Datele de identificare ale fondatorilor, asociatilor, persoanelor imputernicite, reprezentantilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor, lichidatorilor;
 • Excluderea sau Retragerea asociatilor, ca urmare a unei hotarari judecatoresti irevocabile;
 • Cesiune parti sociale;
 • Prelungire sediu social;
 • Deschidere punct de lucru;
 • Inchidere punct de lucru;
 • Fuziune si divizare firma;

DIZOLVARE ȘI RADIERE FIRMĂ

Exista mai multe motive care pot determina dizolvarea unei societati, cum ar fi: declararea nulitatii sau starii de insolventa, hotararea adunarii generale a asociatilor, imposibilitatea atingerii obiectului de activitate, trecerea timpului prevazut in Actul Constitutiv, nu isi poate atinge obiectul principal de activitate si nu doreste modificarea/schimbarea acestuia, nu sunt respectate conditiile de fond si de forma impuse de legislatia in vigoare in Romania, hotararea tribunalului atunci cand exista neintelegeri grave intre asociati si impiedica functionarea eficienta a firmei, lipsa organelor statutare, disparitia asociatilor, nedepunerea bilantului contabil de mai bine de 3 ani sau omiterea depunerii altor acte periodice necesare la Registrul Comertului, ori nerespectarea altor prevederi ale Actului Constitutiv.
Cabinetul ofera servicii privind:
 • Dizolvare de drept a SRL cu asociat unic ;
 • Dizolvare de drept a cu mai multi asociati, dizolvare si lichidare simultana;
 • Dizolvare voluntara;
 • Dizolvare judiciara si lichidarea societatilor comerciale;
 • Dizolvarea si lichidarea – deces;
 • Infiintarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (agentii, reprezentante);
 • Radiere sucursala;